1-jarige praktijkopleiding tot Atelierpedagoog

Atelier in een Koffer biedt sinds 2015 een individueel coaching traject voor het jonge kind op maat. Wegens veel belangstelling komt er in 2019 een 1-jarige opleiding tot Atelierpedagoog. Geschikt voor professionals die met (jonge) kinderen werken en/of een creatieve opleiding hebben afgerond. Deelnemers kunnen met deze opleiding onderzoekend leren een duidelijke plek in de eigen praktijk geven en/of zelf een kinderatelier opzetten vanuit de werkwijze Begrijpen met je handen.
De opleiding vindt per september 2019 plaats op 9 woensdagen in Amsterdam Oost, in de scholingsruimte van Atelier in een Koffer. Er zullen ook een aantal keren gastdocenten komen vanuit aangrenzende vakgebieden zoals pedagogiek, communicatie en techniek. Daarnaast vinden er 6 praktijkdagen op werklocaties met kinderen plaats.

Inhoud
In de opleiding tot Atelierpedagoog wordt vanuit een brede theoretische onderbouwing steeds weer de link gelegd met de praktijk. Het gedachtegoed van Reggio Emilia, Carol Dweck (mindset), Howard Gardner (meervoudige intelligentie), Marshall Rosenberg (geweldloze communicatie) en Jesper Juul (gelijkwaardigheid) vormen de basis voor deze visie en werkwijze Begrijpen met je handen. Er wordt iedere bijeenkomst gewerkt in een mobiel atelier met verschillende eenvoudige en tegelijkertijd verrassende materialen die ook voor kinderen geschikt zijn. Het gaat daarbij om flow ervaren, nieuwe technieken leren, eigen interesses ontdekken, leren door trial & error en alledaagse creativiteit van jongs af aan.
In de opleiding leer je hoe je een inspirerend aanbod kunt creëren en voor een rijk klimaat kunt zorgen waarin creativiteit, respect en leren van elkaar centraal staan, kortom de 21st century skills. Kinderen willen spelen, ontdekken en uitproberen. Daarvoor hebben ze naast het reguliere lesprogramma een inspirerende omgeving nodig die onderzoekend leren en vrij spel mogelijk maakt. Maar ook ligt er een focus bij het stellen van grenzen, want kinderen de ruimte geven betekent niet - zoals vaak wordt gedacht - dat alles mag.
Gedurende het jaar worden de deelnemers geadviseerd over het aanleggen van een goed gesorteerde materiaal voorraad met geschikt gereedschap en/of het opzetten van een eigen atelier. De opleiding biedt verrassende eye-openers, veel praktische ideeën, materialen om mee te nemen en direct in de eigen werkpraktijk met kinderen te gebruiken.

Voor wie?
Leerkrachten van basis- en speciaal onderwijs, vakdocenten, leidinggevenden, pedagogisch medewerkers, spelagogen, jeugdwerkers, kunstenaars, pedagogen, etc. De groep zal bestaan uit maximaal 18 personen. Naast de opleidingsdagen wordt er van de deelnemers verwacht dat zij in hun eigen praktijk opdrachten uitvoeren en documenteren. Bij de praktijkdagen zal gewerkt worden met coaching en intervisie.

Docenten
Atelier in een Koffer: Sabine Plamper, cultuurpedagoge en Titia Sprey, beeldend kunstenaar. Daarnaast een aantal gastdocenten uit verschillende vakgebieden.

Kosten
De kosten van deze 1 jarige opleiding zullen rond de € 2500,- incl. btw liggen. Dit is inclusief reader en materiaal. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van Atelier in een Koffer.

Interesse en/of aanmelden
Stuur een mail met als onderwerp '1-jarige praktijkopleiding tot Atelierpedagoog' naar Atelier in een Koffer. Vertel daarin iets over je achtergrond en motivatie. Als voortraject dienen deelnemers eerst de 2daagse van Atelier in een Koffer te volgen, ter kennismaking met de werkwijze Begrijpen met je handen.